Bookmark and Share   
 
探索福音系列(3)
 
 點擊收聽  .
 

劉志信牧師原著; 鐘熙宜姐妹口述
[提後3:16; 彼後1:21]
12/20/2006


今日講題:聖經是神的話嗎?

 

          聖經記載神向人類的啓示, 是受世人重視, 暢銷最廣的一本書.

 

          聖經的主題一致. 指向耶穌基督的救贖

 

          從何得知聖經是神的話語?

 

1.         聖經的自白: 聖經是神所默示的.

2.         聖經預言的應驗: 特別是對彌賽亞的預言最為明顯

3.         雖然面對強烈的批評, 聖經真理永不動搖.

4.         聖經能影響人. 有能更新, 安慰, 醫治, 鼓勵等之功能


相關訊息
探索福音系列(2)
探索福音系列(1)