Bookmark and Share   
 
以賽亞書系列 (3.11)
 
 點擊收聽  .
 

朱樂平長老
[賽11:1-7]
3/22/2008


今日講題: 彌賽亞的國度 - 第一講

·             第十一章描述彌賽亞的王國,以色列終將復興, 裡外皆有和平. 分段如下:

1.      一到五節是對彌賽亞的描述

2.      六到十節說到千年國的祥和昇平氣象

3.      十一到十六節說主將召回逃脫的餘民, 使他們的世仇臣服

·             第一節說彌賽亞是大衛後裔.

·             第二節說彌賽亞是聖靈充滿.

·              第三到第五節說祂是良善的判官.

·              第六,七兩節說到彌賽亞這和平之君作王時, 地上有真正的和平, 因為物性都已改變.

 


相關訊息
以賽亞書系列 (3.10)
以賽亞書系列 (3.9)
以賽亞書系列 (3.8)
以賽亞書系列 (3.7)
以賽亞書系列 (3.6)