Bookmark and Share   
 
以賽亞書系列 (3.4)
 
 點擊收聽  .
 

朱樂平長老
[賽9:8-15]
3/8/2008


今日講題: 以色列的狂妄自大

·                    第九章從第八節 起先知又說到亞蘭以色列聯盟的情景.「一言」指神對以色列的預言及警告.

·                    第九, 十兩節說以色列的狂妄自大.

·             第十一, 十二節說神將使亞述來侵, 施以懲罰

·             第十三節說以色列多次遭神差遣外敵加以擊打, 仍不悔改.

·              第十四, 十五節說神將懲治百姓的首領們.
 

相關訊息
以賽亞書系列 (3.3)
以賽亞書系列 (3.2)
以賽亞書系列 (3.1)
以賽亞書系列(三)