Daily life in Monterey, California
7/26/2019The yachts sail on the sea in Monterey, California, the United States, July 20, 2019. (Xinhua/Wu Xiaoling)