Autumn scenery of Badaguan scenic area in Qingdao, China's Shandong
11/6/2019

Tourists view the autumn scenery at Badaguan scenic area in Qingdao, east China's Shandong Province, Nov. 5, 2019. (Xinhua/Li Ziheng)

A tourist takes photos at Badaguan scenic area in Qingdao, east China's Shandong Province, Nov. 5, 2019. (Xinhua/Li Ziheng)

Tourists view the autumn scenery at Badaguan scenic area in Qingdao, east China's Shandong Province, Nov. 5, 2019. (Xinhua/Li Ziheng)