Bookmark and Share   
 
主的再來系列 (2)
 
 點擊收聽 
 

馮津牧師
[太24; 可13; 路21:5-38]
8/2/2007


今日講題: 主再來的預兆

·        主再來是有預兆的,有三卷福音都提及這件事,用很長的篇幅予以記載 (24; 13; 215-38)

·        預兆內容:

1.      迷惑人的冒名的基督。(244-5)

2.      打仗和打仗的風聲。(246, 7)

3.      飢荒 和地震。(247)

4.      迫害教會。(249)

5.      假先知的迷惑。(2412)

6.      福音遍傳 (2414)

7.      以色列聖地和敵基督的出現 (2415)

 


相關訊息
主的再來系列 (1)
主的再來系列