Bookmark and Share   
 
以賽亞書系列 (5.05)
 
 點擊收聽 
 

朱樂平長老
2/25/2009


·        第一至五節說到四種人對推羅衰退的反應:

1.      第一節說到從他施貿易歸來的推羅人;

2.      第二節說到沿地中海的居民;

3.      第三和第四節說到西頓的人;

4.      第五節說到埃及人。

 

·        第六節是鼓勵推羅人遠去殖民地他施。

 

·        第七節說推羅人將逃到遠方。

 

·        第八節問在海上稱霸的推羅,為何落敗如此?
 
·       第九節解答推羅的遭遇如此,係出於耶和華,懲罰推羅的傲慢。相關訊息
以賽亞書系列 (5.04)
以賽亞書系列 (5.03)
以賽亞書系列 (5.02)