Bookmark and Share   
 
以賽亞書系列 (3.12)
 
 點擊收聽  .
 

朱樂平長老
[賽11:7-11; 創1:30]
3/24/2008


今日講題: 彌賽亞的國度 - 第二講

·             第七節特別以獅子吃草說到物性的轉變, 回復到神創造的初意, 所有動物都是草食性(1:30)

·             第八,九節說在彌賽亞統治之下, 人獸不復相殘. 全地切實遵照耶和華的教訓和原則而生活.

·             第十節說彌賽亞作王時, 外邦人也將尋求祂..

·              第十一節說彌賽亞將召回散佈各地的以色列餘剩之民.

 


相關訊息
以賽亞書系列 (3.11)
以賽亞書系列 (3.10)
以賽亞書系列 (3.9)
以賽亞書系列 (3.8)
以賽亞書系列 (3.7)